Code background
slow is the new fast

Slow is the new fast

La nostra identitat

A Slowcode creiem en produir el codi més net i el més fàcil de mantenir alhora, a cada projecte, sense importar el pressupost.

Produir el millor codi possible és la nostra missió i està tan arrelat en els nostres valors que no podem treballar d'una manera diferent.

Parem especial atenció a cada detall del projecte, des del disseny de UX i UI fins a l'arquitectura del codi, passant per la lògica de negoci i la implementació i l'arquitectura de la base de dades, sempre donant prioritat a la velocitat i el rendiment de l'aplicació. Creem bon codi perquè creiem que és el camí més ràpid cap a aplicacions d'alt rendiment.

Disseny magnífic
We create gorgeous designs
  • Intuïtiu
  • Creatiu
  • Innovador
  • Usable
Rendiment impressionant
We develop with awesome performance
  • Modular
  • Escalable
  • Modificable
  • Testejable

Equip

Projectes que hem realitzat

Algunes de les nostres feines ja realitzades

Projectes

Els nostres partners

Apisearch

Motor de cerca a temps real