Catalog player

NodeJS

API

TypeScript

Async

Microserveis

Aplicació NodeJS composta per múltiples microserveis que es comuniquen entre ells mitjançant APIs
Catalog player screenshots from slowcode
Catalog player screenshots from slowcode

NodeJS

Aplicació asíncrona que processa múltiples nodes, programada en NoseJS, comunica les diferents capes mitjançant APIs. Cada capa té el seu propi tallafocs i condicions d'autenticació.

Cron

Tots els nodes disparen tasques asíncrones com ara analitzar, transformar, importar, exportar mitjançant crons per a cada aplicació vinculada al sistema.

Microserveis

L’aplicació compta amb serveis desacoplats. Com que aquests microserveis són implementats i desplegats independentment els uns dels altres i funcionen dins de processos independents, es poden controlar i escalar de forma independent.

slowcode mobile background