Findoit

Ionic framework

iOS

Android

App de finances que planifica els objectius personals de l'usuari. Programada amb Ionic Framework i un backend en Symfony.
Findoit screenshots from slowcode
Findoit screenshots from slowcode
slowcode mobile background